11:07, 04/07/2022

Mất giấy tờ

Tôi tên là Huỳnh Ngọc Vũ, thường trú Căn hộ số 5.06 chung cư số 60 Nguyễn Thiện Thuật, phường Tân Lập, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có làm thất lạc bản chính Hợp đồng mua bán nhà số II-STH45.15-HĐMB-27112015 được ký ngày 27-11-2015 nêu trên, đến nay chưa tìm lại được.

Mất giấy tờ


Tôi tên là Huỳnh Ngọc Vũ, thường trú Căn hộ số 5.06 chung cư số 60 Nguyễn Thiện Thuật, phường Tân Lập, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có làm thất lạc bản chính Hợp đồng mua bán nhà số II-STH45.15-HĐMB-27112015 được ký ngày 27-11-2015 nêu trên, đến nay chưa tìm lại được. Vậy, ai nhặt được xin liên hệ theo địa chỉ trên, số điện thoại 0905.795579. Tôi xin chân thành cảm ơn.