11:07, 03/07/2022

Mất giấy tờ

Tôi tên Trương Thế Vinh, thường trú B15 TT HVCT, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP. Hà Nội. Ngày 28-6-2022, trong quá trình di chuyển và làm việc qua Văn phòng Công chứng Trung tâm trên đường Yersin, phường Phương Sài, TP. Nha Trang, tôi có đánh rơi 2 bản hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất số công chứng 3133 quyển số: 01 TP/CC-SCC/HĐGD.

Mất giấy tờ


Tôi tên Trương Thế Vinh, thường trú B15 TT HVCT, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP. Hà Nội. Ngày 28-6-2022, trong quá trình di chuyển và làm việc qua Văn phòng Công chứng Trung tâm trên đường Yersin, phường Phương Sài, TP. Nha Trang, tôi có đánh rơi 2 bản hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất số công chứng 3133 quyển số: 01 TP/CC-SCC/HĐGD. Vậy, ai nhặt được xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0349583148. Tôi xin chân thành cảm ơn.