11:06, 29/06/2022

Mất giấy tờ

Tôi tên là Huỳnh Hoàng Phước, thường trú 4/7 Ngô Quyền, phường Xương Huân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có đánh rơi tập tài liệu trong đó có một số giấy tờ quan trọng, cụ thể là Phụ lục hợp đồng mua bán nhà ở xã hội 302B-XH2 Khu đô thị VCN Phước Long II, TP. Nha Trang.

Mất giấy tờ


Tôi tên là Huỳnh Hoàng Phước, thường trú 4/7 Ngô Quyền, phường Xương Huân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có đánh rơi tập tài liệu trong đó có một số giấy tờ quan trọng, cụ thể là Phụ lục hợp đồng mua bán nhà ở xã hội 302B-XH2 Khu đô thị VCN Phước Long II, TP. Nha Trang. Vậy, ai nhặt được xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ trên. Tôi xin chân thành cảm ơn.