10:06, 05/06/2022

Mất giấy tờ

Tôi tên Nguyễn Khánh Tùng, CCCD số: 001087000697; Thường trú tại: 47 Bùi Phùng, KĐT VCN Phước Hải, TP. Nha Trang. Trong quá trình di chuyển trên đường tôi bị mất một túi xách tay, trong đó có giấy tờ liên quan đến hồ sơ nhà đất của ngôi nhà số 47 Bùi Phùng, KĐT VCN Phước Hải, TP. Nha Trang, bao gồm: Phụ lục hợp đồng xây thô ngày 16/04/2018; Bản cam kết thi công;  Hướng dẫn thủ tục xây dựng; Hồ sơ thiết kế; Phụ lục hợp đồng xây thô số 02 ngày 19/05/2021.

Mất giấy tờ


Tôi tên Nguyễn Khánh Tùng, CCCD số: 001087000697; Thường trú tại: 47 Bùi Phùng, KĐT VCN Phước Hải, TP. Nha Trang. Trong quá trình di chuyển trên đường tôi bị mất một túi xách tay, trong đó có giấy tờ liên quan đến hồ sơ nhà đất của ngôi nhà số 47 Bùi Phùng, KĐT VCN Phước Hải, TP. Nha Trang, bao gồm: Phụ lục hợp đồng xây thô ngày 16/04/2018; Bản cam kết thi công;  Hướng dẫn thủ tục xây dựng; Hồ sơ thiết kế; Phụ lục hợp đồng xây thô số 02 ngày 19/05/2021.


Ai nhặt được báo cho tôi theo địa chỉ trên hoặc số điện thoại: 0888148198, tôi xin chân thành cảm ơn.