11:05, 20/05/2022

Trung tâm Đo đạc bản đồ Nông nghiệp đánh rơi giấy tờ

Trung tâm Đo đạc bản đồ Nông nghiệp có đánh rơi 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 0073/2005 do UBND tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 18/01/2006. Ai nhặt được xin liên hệ số ĐT: 0914161438 hoặc Trung tâm Đo đạc bản đồ Nông nghiệp - 26 Hoàng Văn Thụ, P. Vạn Thạnh, TP. Nha Trang.

Trung tâm Đo đạc bản đồ Nông nghiệp có đánh rơi 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 0073/2005 do UBND tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 18/01/2006. Ai nhặt được xin liên hệ số ĐT: 0914161438 hoặc Trung tâm Đo đạc bản đồ Nông nghiệp - 26 Hoàng Văn Thụ, P. Vạn Thạnh, TP. Nha Trang. Trung tâm xin chân thành cảm ơn.