Thông báo mất ấn chỉ bảo hiểm xe máy và OTODK năm 2021

Thứ Ba, 12/04/2022, 06:13 [GMT+7]

THÔNG BÁO MẤT ẤN CHỈ BẢO HIỂM XE MÁY VÀ OTODK NĂM 2021


Công ty Bảo hiểm BSH Khánh Hòa trân trọng thông báo đến Quí khách hàng một số ấn chỉ bảo hiểm xe máy và otodk năm 2021 đã bị mất, cụ thể:


- Số lượng : 75 liên


I. XE MÁY XM21:


- XM21 Quyển số: 201181-> 201190 Số GCN: 1005901 đến số: 1005950


- XM21 Quyển số: 201358 Số GCN: 1006786 đến số: 1006790


- XM21 Quyển số: 201310 Số GCN: 1006546


- XM21 Quyển số: 242014 Số GCN: 1210066


- XM21 Quyển số: 201362 Số GCN: 1006806 đến số: 1006807


- XM21 Quyển số: 201378 Số GCN: 1006886 đến số: 1006890


- XM21 Quyển số: 200956 Số GCN: 1004776 đến số: 1004777


- XM21 Quyển số: 241785 Số GCN: 1208921 đến số: 1208925


II. XE OTODK21 (OTO DÂN SỰ)


- OTODK21 Quyển số: 27741 Số GCN: 379497 đến số: 379500


Nay xin thông báo đến quý khách hàng được biết các ấn chỉ trên không còn giá trị sử dụng, Công ty Bảo hiểm BSH Khánh Hòa không chịu trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất liên quan đến các ấn chỉ này.


Trân trọng.

.

các thông tin tiện ích

Hãy đợi...
Hãy đợi...
Hệ thống đang từ chối truy cập của bạn.
Hãy đợi 20 giây...