10:04, 08/04/2022

Mất giấy tờ

Tôi tên Trần Huy Hoàng, hiện đang kinh doanh tại Công ty TNHH Hoàng Vân, số 10 Quang Trung, phường Vạn Thắng, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Vào ngày 3/4/2022 trong lúc đi từ đoạn đường 2/4 đến Quang Trung, do sơ ý tôi đã đánh rơi 03 Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng:

1. Loại xe: PIAGGIO VESPA PRIMAVERA; số khung: RP8M82513NV010283; số máy: M82EM5120110; màu: HỒNG

Mất giấy tờ


Tôi tên Trần Huy Hoàng, hiện đang kinh doanh tại Công ty TNHH Hoàng Vân, số 10 Quang Trung, phường Vạn Thắng, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Vào ngày 3/4/2022 trong lúc đi từ đoạn đường 2/4 đến Quang Trung, do sơ ý tôi đã đánh rơi 03 Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng:


1. Loại xe: PIAGGIO VESPA PRIMAVERA; số khung: RP8M82513NV010283; số máy: M82EM5120110; màu: HỒNG


2. Loại xe: PIAGGIO VESPA PRIMAVERA; số khung: RP8M82513NV010285; số máy: M82EM5120154; màu: HỒNG


3. Loại xe: PIAGGIO VESPA PRIMAVERA; số khung: RP8M82513NV010286; số máy: M82EM5120152; màu: HỒNG


Vậy, ai nhặt được xin liên hệ theo địa chỉ trên. Tôi xin chân thành cảm ơn.