07:04, 06/04/2022

Cục thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

1. Kể từ ngày 15/3/2022, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn PL/20E, từ số 0000175 đến số 0000750 của Công ty TNHH Phượng Loan Nha Trang; mã số thuế: 4201548636, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 308 đường 2/4 - Hà Phước, Phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.

1. Kể từ ngày 15/3/2022, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn PL/20E, từ số 0000175 đến số 0000750 của Công ty TNHH Phượng Loan Nha Trang; mã số thuế: 4201548636, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 308 đường 2/4 - Hà Phước, Phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2. Kể từ ngày 23/3/2022, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/003, ký hiệu hóa đơn 42AK/18P, từ số 0082000 đến số 0082000 của Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Khánh Hòa, mã số thuế: 4200756418, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 09 Hoàng Hoa Thám, Phường Lộc Thọ, TP.Nha Trang, T. Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3. Kể từ ngày 30/3/2022, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn CT/16P, từ số 124 đến số 250 của Công ty TNHH Xây lắp và Dịch vụ Phú Công Thành, mã số thuế: 4201658822, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 75 Nguyễn Công Trứ, tổ dân phố Hòa Thuận, phường Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


4. Kể từ ngày 30/3/2022, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TA/18P, từ số 55 đến số 250 của Công ty TNHH Tuấn Anh Nha Trang, mã số thuế: 4201728565, địa chỉ trụ sở kinh doanh: thôn Thủy Triều, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


5. Kể từ ngày 18/3/2022, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HA/11P, từ số 120 đến số 500 của Doanh nghiệp tư nhân Hùng Anh, mã số thuế: 4200322107, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Đường số 2 Kim Đồng, thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


6. Kể từ ngày 18/3/2022, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn AA/19E, từ số 0000023 đến số 0000300 của Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Cơ Điện & Xây Dựng Nguyên Khôi, mã số thuế: 4201817511, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Lô 11 đường B4, KĐT VCN Phước Hải, Phường Phước Hải, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


7. Kể từ ngày 18/3/2022, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn DT/20E, từ số 0000023 đến số 0000300 của Công ty TNHH Xây Dựng Đầu Tư và Phát Triển Tân Đại Thịnh, mã số thuế: 4201822896, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Lô 88, Ngõ số 1, Đường Lê Công Hạnh, Phường Vĩnh Hoà, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


8. Kể từ ngày 31/3/2022, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TN/17P, từ số 931 đến số 1000 của Công Ty TNHH Thanh niên Cam Ranh, mã số thuế: 4201446320, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Sân vận động Cam Ranh, Đại lộ Hùng Vương, Phường Cam Lợi, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


9. Kể từ ngày 14/3/2022, số hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng của Công ty CP Hòn Tằm Biển Nha Trang, mã số thuế 4200669275, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 88A Trần Phú, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa theo bảng kê sau:
 10. Kể từ ngày 17/3/2022, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn DT/16P, từ số 0001502 đến số 0001503 của Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế -Xây Dựng Định Tường, mã số thuế: 4201171186, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 17, đường Pi Năng Xà A, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


11. Kể từ ngày 31/3/2022, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn CT/16P, từ số 124 đến số 250 của Công ty TNHH Xây lắp và Dịch vụ Phú Công Thành, mã số thuế 4201658822, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 75 Nguyễn Công Trứ, tổ dân phố Hòa Bình, phường Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


12. Kể từ ngày 31/3/2022, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn DT/21E, từ số 0000015 đến số 0000016 của Chi nhánh Công ty TNHH Hoàng Đế Du Thuyền, mã số thuế 5701725966-002, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 74 Tô Hiệu, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.