Cục thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Tư, 20/04/2022, 22:57 [GMT+7]

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1. Kể từ ngày 06/4/2022, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HA/11P, từ số 121 đến số 500 của Doanh Nghiệp Tư Nhân Hùng Anh, mã số thuế: 4200322107, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Đường số 2 Kim Đồng, thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2. Kể từ ngày 18/4/2022, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HA/11P, từ số 122 đến số 500 của Doanh Nghiệp Tư Nhân Hùng Anh, mã số thuế: 4200322107, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Đường số 2 Kim Đồng, thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3. Kể từ ngày 08/4/2022, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TT/19P, từ số 0000062 đến số 0000250 của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xây dựng Thiên Tâm, mã số thuế: 4201630104, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn 2, xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


4. Kể từ ngày 12/4/2022, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn AD/18E, từ số 0003000 đến số 0003000 và loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/002, ký hiệu hóa đơn CA/20E, từ số 0001017 đến số 0010000 của Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Thương Mại Rồng Châu Á, mã số thuế: 4201824621, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 26 Thái Nguyên (số mới), 58 Thái Nguyên (số cũ), Phường Phương Sài, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


4. Kể từ ngày 06/4/2022, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HA/11P, từ số 120 đến số 120 của Doanh Nghiệp Tư Nhân Hùng Anh, mã số thuế: 4200322107, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Đường số 2 Kim Đồng, thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


5. Kể từ ngày 18/4/2022, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HA/11P, từ số 121 đến số 121 của Doanh Nghiệp Tư Nhân Hùng Anh, mã số thuế: 4200322107, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Đường số 2 Kim Đồng, thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


6. Kể từ ngày 14/4/2022, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn AA/20E, từ số 0000097 đến số 0005500 và ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/17P, từ số 000198 đến số 0000250 của Công ty TNHH Sea Fish Vietnam, mã số thuế 4201707558, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 39/11B Nguyễn Thái Học, phường Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.

 

.

các thông tin tiện ích