Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Bảy, 04/06/2022, 05:39 [GMT+7]

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1. Kể từ ngày 27/5/2022, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn NT/15P, từ số 76 đến số 250 của Công ty TNHH TM TV XD Minh Thiên, mã số thuế: 4201632172, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Hòa Do 4, phường Cam Phúc Bắc, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2. Kể từ ngày 27/5/2022, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/14P, từ số 184 đến số 250 của Công ty TNHH Xây dựng HPC, mã số thuế: 4201610813, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Phú Trung, phường Cam Phú, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3. Kể từ ngày 27/5/2022, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn KT/12P, từ số 409 đến số 500 của Công ty TNHH Tư vấn-Xây dựng Khánh Tường, mã số thuế: 4201428191, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 42 Phạm Văn Đồng, phường Cam Phú, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.

.

các thông tin tiện ích