Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Hai, 13/06/2022, 00:58 [GMT+7]

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1. Kể từ ngày 31/5/2022, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TT/11P, từ số 0000289 đến số 0000500 của Công ty TNHH Tân Tú, mã số thuế: 4201122090, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 310 Thôn Trung 1, xã Diên Điền, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2. Kể từ ngày 02/6/2022, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/003, ký hiệu hóa đơn TT/19P, từ số 203 đến số 500 của Công ty TNHH T & T, mã số thuế: 4200570131, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 2150 Đại lộ Hùng Vương, Phường Cam Lộc, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3. Kể từ ngày 30/7/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/003, ký hiệu hóa đơn TT/19P, từ số 200 đến số 202 của Công ty TNHH T & T, mã số thuế: 4200570131, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 2150 Đại lộ Hùng Vương, Phường Cam Lộc, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


4. Kể từ ngày 07/6/2022, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT4/001, ký hiệu hóa đơn KP/16P, từ số 0000051 đến số 0005000 của TNHH Khánh Phú, mã số thuế: 4201356236, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Lô A33 Khu Công nghiệp vừa và nhỏ Diên Phú, xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


5. Kể từ ngày 08/6/2022, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn NP/18P, từ số 0000202 đến số 0000250 và ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn NP/20E, từ số 0000001 đến số 0004500 của Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Nguyên Phát, mã số thuế 4200965732, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 185 Trần Nguyên Hãn, Phường Phước Hòa, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.

.

các thông tin tiện ích