11:07, 25/07/2022

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

1. Kể từ ngày 12/7/2022, Mỏ đá Hòn Giốc Mơ - Chi nhánh Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng ADC, mã số thuế: 4200451159-001, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Phong Thạnh - Ninh Đức, xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1. Kể từ ngày 12/7/2022, Mỏ đá Hòn Giốc Mơ - Chi nhánh Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng ADC, mã số thuế: 4200451159-001, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Phong Thạnh - Ninh Đức, xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.


2. Kể từ ngày 12/7/2022, Công ty TNHH Mạnh Khải, mã số thuế: 4200789766, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 6 Nguyễn Trung Trực, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.


3. Kể từ ngày 12/7/2022, Công ty TNHH 1TV Phú Lộc Khánh Hòa, mã số thuế: 4201622907, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Phú Thọ 2, phường Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.


4. Kể từ ngày 12/7/2022, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Kim Thành, mã số thuế: 4201781696, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố 12, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.


5. Kể từ ngày 12/7/2022, Công ty TNHH Xây dựng Toàn Nguyên, mã số thuế: 4201832125, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Thạch Thành, xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.


6. Kể từ ngày 18/7/2022, Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Cam Ranh, mã số thuế: 4200449248, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 9 Lê Lợi, tổ dân phố Trà Long, phường Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.


7. Kể từ ngày 19/7/2022, Công ty Cổ phần Gia Khang, mã số thuế: 4201161974, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ 13, thôn Phú Ân Nam, xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.