09:09, 07/09/2022

Cục thuế tỉnh Khánh Hoà thông báo


1. Kể từ ngày 31/8/2022, Công ty TNHH Hòa Thành Lợi, mã số thuế: 4200451293, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 68 Lạc Long Quân, Thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1. Kể từ ngày 31/8/2022, Công ty TNHH Hòa Thành Lợi, mã số thuế: 4200451293, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 68 Lạc Long Quân, Thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.


2. Kể từ ngày 31/8/2022, Công ty TNHH Ngân Kỳ, mã số thuế: 4201735957, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ 4, xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.


3. Kể từ ngày 29/8/2022, Công ty TNHH Việt Vệ Nữ, mã số thuế: 4201749727, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 32 NV11 Võ Văn Kiệt - KĐT Phước Long, Phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.


4. Kể từ ngày 31/8/2022, Công ty TNHH TMDV Vĩnh Gia Nha Trang, mã số thuế: 4201844297, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 24/152 Lương Định Của, Phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.


5. Kể từ ngày 31/8/2022, Công ty TNHH Ngọc Hoàng KH, mã số thuế: 4201832887, địa chỉ trụ sở kinh doanh: thôn Sơn Lộc, xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.