10:09, 20/09/2022

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Do có sự nhầm lẫn, nay Cục Thuế đính chính lại thông tin đã đăng tải thông tin về hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng trên Báo Khánh Hòa số 6802 ngày Chủ Nhật 18/9/2022 như sau:

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


Do có sự nhầm lẫn, nay Cục Thuế đính chính lại thông tin đã đăng tải thông tin về hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng trên Báo Khánh Hòa số 6802 ngày Chủ Nhật 18/9/2022 như sau:


Kể từ ngày 14/9/2022, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hà Châu, mã số thuế: 4200887918, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 320 Dã Tượng, phường Phước Long, thành phố Nha Trang Trang, tỉnh Khánh Hòa được tiếp tục sử dụng 02 (hai) số hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh.