09:10, 02/10/2022

Cục thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

1. Kể từ ngày 22/9/2022, Công ty CP Cơ Điện Lạnh VIET PHAT CONTRACTOR; Mã số thuế: 4201914346; Địa chỉ: 21 Trường Chinh, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.

1. Kể từ ngày 22/9/2022, Công ty CP Cơ Điện Lạnh VIET PHAT CONTRACTOR; Mã số thuế: 4201914346; Địa chỉ: 21 Trường Chinh, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.


2. Kể từ ngày 22/9/2022, Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng Tuấn Lam; Mã số thuế: 4201923911; Địa chỉ: Lập Định 1, xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.


3. Kể từ ngày 22/9/2022, Doanh Nghiệp Tư Nhân Anh Sinh Cam Lâm; Mã số thuế: 4201728854; Địa chỉ: Thôn Tân Thành, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.


4. Kể từ ngày 22/9/2022, Công ty TNHH Tư Vấn và Xây Dựng Quốc Doanh; Mã số thuế: 4201524709; Địa chỉ: 12 Trần Tế Xương, tổ dân phố Yên Hòa I, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.


5. Kể từ ngày 23/9/2022, Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Hà An Phát; Mã số thuế: 4201841105; Địa chỉ: TDP Nghĩa Cam, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.


6. Kể từ ngày 27/9/2022, Công ty Cổ Phần TVMC; Mã số thuế: 4201775692; Địa chỉ: đường Lê Duẩn, TDP Thuận Lợi, phường Cam Thuận, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.


7. Kể từ ngày 27/9/2022, Công ty TNHH Hưng Thịnh PCH; Mã số thuế: 4201753000; Địa chỉ: Số 8, tổ dân phố Thuận Lợi, phường Cam Thuận, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.


8. Kể từ ngày 27/9/2022, Công ty TNHH Nước Sốt Đặc Sản Việt DASAVI; Mã số thuế: 4200777249; Địa chỉ: thôn Hòa Sơn, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.


9. Kể từ ngày 27/9/2022, Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây dựng và Thương Mại Phúc Hoàng Vinh; Mã số thuế: 4201686971; Địa chỉ: 1771 Hùng Vương, phường Cam Phú, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.


10. Kể từ ngày 27/9/2022, Công ty TNHH Một Thành Viên Xây dựng Thành Tân; Mã số thuế: 4201123584; Địa chỉ: 42 B Quốc Lộ I, tổ Lộc Thành, phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.


11. Kể từ ngày 27/9/2022, Công ty TNHH Quang Khánh Cam Ranh; Mã số thuế: 4201733903; Địa chỉ: 503 đường 3/4, tổ dân phố Linh Xuân, phường Cam Linh, thành phố CamRanh, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.


12. Kể từ ngày 27/9/2022, Công ty TNHH Phú Hưng BM; Mã số thuế: 4201634370; Địa chỉ: 350 Phan Bội Châu, tổ dân phố Phú Hòa, phường Cam Phú, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.


13. Công ty Cổ phần Đầu tư công nghiệp Bắc Kạn; Mã số thuế: 4700264622; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn 3, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn chưa đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Công ty Cổ phần Đầu tư công nghiệp Bắc Kạn không được đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử kể từ ngày 27/9/2022.