Cục thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Chủ Nhật, 23/06/2019, 23:15 [GMT+7]

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1.    Kể từ ngày 22/04/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn NT/14P, từ số 0000721 đến số 0001000 của Công ty TNHH TM-SX-XD Nội thất Kiếng Nhà Tây, mã số thuế: 4201278683,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: Quốc lộ 1, thôn Bắc Vĩnh, xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2.    Kể từ ngày 23/04/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn SD/11P, từ số 0000131 đến số 0000500 của Công ty TNHH MTV Sông Đà 207 - Nha Trang, mã số thuế: 4201311700,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: 100/6A Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3.    Kể từ ngày 26/04/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn AN/16P, từ số 0000254 đến số 0000500 của Công ty TNHH MTV Quảng cáo Ana,  mã số thuế: 4201562662, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 643 đường 2/4, phường Vĩnh Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


4.    Kể từ ngày 29/04/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn CV/11P, từ số 0002060 đến số 0002500 của Doanh Nghiêp Tư Nhân Quảng Cáo Cọ Vàng, mã số thuế: 4200460717, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 2205 Đại Lộ Hùng Vương, phường Cam Thuận, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


5.    Kể từ ngày 29/04/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AH/11P, từ số 0049020 đến số 0049050 của Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Tuấn Tú Anh, mã số thuế: 4201740795,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tỉnh lộ 9, thôn Tân Hiệp, xã Cam Phước Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


6.    Kể từ ngày 29/04/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn NC/12P, từ số 0000073 đến số 0000500 của Công ty TNHH Nam Cường CR,  mã số thuế: 4201441682, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Đường số 02, xã Cam Thành Nam, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


7.    Kể từ ngày 29/04/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn CR/17P, từ số 0000054 đến số 0000250 của Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Thiên Ân Cam Ranh, mã số thuế: 4201730074, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 32 Quốc lộ I, phường Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


8.    Kể từ ngày 29/04/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn DA/16P, từ số 0000392 đến số 0000500 của Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xây lắp Đại An, mã số thuế: 4201702373,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: 2144 Đại lộ Hùng Vương, phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


9.    Kể từ ngày 29/04/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AK/11P, từ số 0049538 đến số 0049550 của Công ty TNHH Ngọc Minh Ánh,  mã số thuế: 4201378092, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 352 đường 3/4, tổ dân phố Linh Thương, phường Cam Linh, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


10.    Kể từ ngày 29/04/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn NT/11P, từ số 0000239 đến số 0000500 của Công ty TNHH Nhật Tùng, mã số thuế: 4200672817, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 413 Phạm Văn Đồng, phường Cam Thuận, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


11.    Kể từ ngày 04/05/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn SH/17P, từ số 0000006 đến số 0000250 của Công ty TNHH Kiến Trúc Sơn Hải, mã số thuế: 4201701147, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Tây 2, xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


12.    Kể từ ngày 14/05/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn KH/17P, từ số 0000060 đến số 0000250 của  Công ty TNHH Quảng cáo Khang Huy Nha Trang, mã số thuế: 4201755181,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: 119C Lý Nam Đế, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


13.    Kể từ ngày 15/05/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn VT/18P, từ số 0000051 đến số 0000150 của Công ty TNHH Một thành viên Việt Trúc Nha Trang,  mã số thuế: 4201772980,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  28A Bắc Sơn, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


14.    Kể từ ngày 27/05/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HP/15P, từ số 0000044 đến số 0000250 của Công ty TNHH Vận Tải - Xây Dựng Huy Phương, mã số thuế: 4201651721,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: Xóm 4, Thôn Phú Ân Nam, xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


15.    Kể từ ngày 27/05/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AK/11P, từ số 0072769 đến số 0072800 của Công ty TNHH TV - XD Trung Tín, mã số thuế: 4201703472, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 76 Đồng Khởi, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


16.    Kể từ ngày 22/04/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn NT/14P, từ số 0000721 đến số 0001000 của Công ty TNHH TM-SX-XD Nội thất Kiếng Nhà Tây, mã số thuế: 4201278683,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: Quốc lộ 1, thôn Bắc Vĩnh, xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


17.    Kể từ ngày 26/04/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AK/11P, từ số 0055166 đến số 0055200 của Công ty TNHH Xây dựng Thảo Nguyên Xanh, mã số thuế: 4201538405,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: 160 Nguyễn Công Trứ, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


18.    Kể từ ngày 29/04/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn DA/16P, từ số 0000392 đến số 0000500 của Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xây lắp Đại An, mã số thuế: 4201702373,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: 2144 Đại lộ Hùng Vương, phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


19.    Kể  ngày 07/05/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn CR/11P, từ số 0000249 của Công ty TNHH Xây dựng Cam Ranh, mã số thuế: 4200436898, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 1784 Đại lộ Hùng Vương, phường Cam Phú, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


20.    Kể từ ngày 09/05/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn VT/16P, số 0000032 của Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Việt Tin, mã số thuế: 4201360592, địa chỉ trụ sở kinh doanh:  184B/14 Phan Chu Trinh, phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


21.    Kể từ ngày 15/05/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn MD/11P, từ số 0000101 đến số 0000500 của Doanh nghiệp Tư nhân Minh Đoan, mã số thuế: 4200698519, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Xuân Đông, xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng. 


 

.

các thông tin tiện ích