Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Năm, 30/05/2019, 21:16 [GMT+7]

  CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1.    Kể từ ngày 01/03/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HT/18P, từ số 0000001  đến số 0000250 của  Công ty TNHH TMDV Du Lịch Hữu Thắng,  mã số thuế: 4201797424,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Tổ dân phố Lợi Hải, phường Cam Lợi, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2.    Kể từ ngày 29/03/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn NA/18P, từ số 0000042  đến số 0000500 của  Công ty TNHH TM-DV Nhật Anh Group,  mã số thuế: 4201568463,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  24 Phạm Ngọc Thạch, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3.    Kể từ ngày 30/03/2019, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AB/17P, từ số 0011246  đến số 0011250, và loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/003, ký hiệu hóa đơn 42AG/18P, từ số 0026901  đến số 0026950  của  Ông Trương Công Hoàng,  mã số thuế: 4201238472,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Tổ dân phố Ngô Mây, phường Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


4.    Kể từ ngày 01/04/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HL/11P, từ số 0000192  đến số 0000500 của  DNTN Hải Lý,  mã số thuế: 4200561063,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Thôn Đầm Môn, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


5.    Kể từ ngày 01/04/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn BK/11P, từ số 0000169  đến số 0000500 của  Công ty TNHH Vạn Bình,  mã số thuế: 4200574672,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Thôn Trung Dõng, xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


6.    Kể từ ngày 01/04/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn VT/13P, từ số 0000011  đến số 0000250 của  DNTN Việt Thành,  mã số thuế: 4200270681,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Khóm 2, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


7.    Kể từ ngày 03/04/2019, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AM/16P, từ số 0041741  đến số 0041750 của  Bà Bùi Thị Mỹ Diện,  mã số thuế: 4200664894,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Tổ 16 Vĩnh Điềm Thượng, xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


8.    Kể từ ngày 12/04/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HA/17P, từ số 0000008  đến số 0000500 của  Công ty TNHH Kiến trúc và Xây dựng H&A,  mã số thuế: 4201763305,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Số 93 Dã Tượng, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


9.    Kể từ ngày 12/04/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TD/18P, từ số 0000262  đến số 0001000 của  Công ty TNHH Tiến Đạt Khánh Hòa,  mã số thuế: 4201744768,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Thôn Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


10.    Kể từ ngày 12/04/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/11P, từ số 0000303  đến số 0000500 của  Công ty TNHH Tư vấn Kiến trúc và Xây dựng An Phát,  mã số thuế: 4200528926,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Số 38/11 Lương Đình Của, phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


11.    Kể từ ngày 12/04/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn GL/11P, từ số 0000387  đến số 0000500 của  Công ty Cổ phần môi trường Green Life,  mã số thuế: 4201096845,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  SHT 44.26, đường số 4, khu đô thị Lê Hồng Phong 2, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


12.    Kể từ ngày 12/04/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn HP/15P, từ số 0000101  đến số 0000250 của  Công ty Cổ phần Xây dựng - Đầu tư Hưng Phát,  mã số thuế: 4201204138,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Số 7A Trần Quốc Toản, phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


13.    Kể từ ngày 12/04/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TH/11P, từ số 0000158  đến số 0000500 của  Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tiến Huy,  mã số thuế: 4201175857,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Số 83 Nguyễn Khuyến, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


14.    Kể từ ngày 22/04/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn SN/17P, từ số 0000044  đến số 0000250 của  Công ty TNHH Sang Nguyễn Green Trees,  mã số thuế: 4201743965,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  28A Yersin, phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


15.    Kể từ ngày 22/04/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn KD/18P, từ số 0000006  đến số 0000500 của  Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư Kim Đồng,  mã số thuế: 4201791912,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


16.    Kể từ ngày 22/04/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn DH/14P, từ số 0000067  đến số 0000500 của  Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư Đông Hưng,  mã số thuế: 4201580083,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  8B Hải Đức, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


17.    Kể từ ngày 23/04/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn NS/16P, từ số 0000144  đến số 0000250 của  Công ty TNHH Nhân Sum,  mã số thuế: 4201676998,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Thôn Phước Thượng, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


18.    Kể từ ngày 23/04/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HP/16P, từ số 0000026  đến số 0000500 của  Công ty TNHH Xây dựng Nhật Huy Phát,  mã số thuế: 4201699642,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  34/14/3A Lê Hồng Phong, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


19.    Kể từ ngày 24/04/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TK/16P, từ số 0000032  đến số 0000500 của  Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tân Khánh,  mã số thuế: 4201690495,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Số 5 Hương Giang, phường Phước Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


20.    Kể từ ngày 24/04/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn MP/16P, từ số 0000091  đến số 0000500 của  Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Minh Phụng,  mã số thuế: 4201620226,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Thôn Tây 3, xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


21.    Kể từ ngày 24/04/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn PL/11P, từ số 0000487  đến số 0000500 của  Công ty TNHH Một thành viên Phước Lộc,  mã số thuế: 4200711833,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Hòn 1, thôn Sơn Thạnh, xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


22.    Kể từ ngày 24/04/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/003, ký hiệu hóa đơn TN/17P, từ số 0000833  đến số 0001000, và  ký hiệu hóa đơn TN/18P, từ số 0000001  đến số 0001500 của  Công ty TNHH Thanh Nguyên,  mã số thuế: 4200594735,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  21 Mạc Đỉnh chi, Dinh Thành 2, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


23.    Kể từ ngày 25/04/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TK/11P, từ số 0000381  đến số 0000500 của  DNTN Xây Dựng Trung Kiên,  mã số thuế: 4200738426,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Tổ 6 Thôn Phú Ân Nam, xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng. 

 

.

các thông tin tiện ích