Cục thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Chủ Nhật, 05/05/2019, 23:09 [GMT+7]

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1.    Kể từ ngày 07/03/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TL/17P, từ số 0000045  đến số 0000050 của  Công ty TNHH Cơ điện lạnh TL,  mã số thuế: 4201750916,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Thôn Bắc Vĩnh, xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2.    Kể từ ngày 09/03/2019, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/002, ký hiệu hóa đơn 42AD/18P, từ số 0037062  đến số 0037100 của  Bà Nguyễn Thị Chúc Hạnh,  mã số thuế: 4200668151,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Tổ dân phố Phú Trung, phường Cam Phú, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3.    Kể từ ngày 10/03/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/11P, từ số 0000414  đến số 0000500 của  Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Ngọc Doanh,  mã số thuế: 4200744388,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Quốc Lộ I, thôn Hòa Diêm, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


4.    Kể từ ngày 10/03/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TK/16P, từ số 0000059  đến số 0000250 của  Công Ty TNHH Xây dựng Thành Kiên,  mã số thuế: 4201717820,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  64 Nguyễn Chí Thanh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


5.    Kể từ ngày 10/03/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn TP/16P, từ số 0000010  đến số 0000250 của  Công Ty TNHH XD & TMDV Hòa Thuận Phát CR,  mã số thuế: 4201613846,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  12 đường Điện Biên Phủ, tổ dân phố Hòa Lợi, phường Cam Lợi, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


6.    Kể từ ngày 10/03/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn TP/18P, từ số 0000082  đến số 0000250 của  Công ty TNHH Vận Tải Thành Phát,  mã số thuế: 4201185647,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Đại lộ Hùng Vương, tổ dân phố Nghĩa Bình, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


7.    Kể từ ngày 11/03/2019, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/002, ký hiệu hóa đơn 42AA/18P, từ số 0013780  đến số 0013800 của  Bà Nguyễn Thị Thanh Ca,  mã số thuế: 4201741319,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  126 Nguyễn Chí Thanh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


8.    Kể từ ngày 11/03/2019, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/002, ký hiệu hóa đơn 42AD/18P, từ số 0033718  đến số 0033750 của  Bà Huỳnh Thị Hồng Vân,  mã số thuế: 4201610644,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Tổ dân phố Mỹ Ca, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


9.    Kể từ ngày 11/03/2019, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/002, ký hiệu hóa đơn 42AD/18P, từ số 0043903  đến số 0043950 của  Ông Lê Đình Minh,  mã số thuế: 8301831394,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  325 Trần Quốc Toản, tổ dân phố Linh Trung, phường Cam Linh, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


10.    Kể từ ngày 11/03/2019, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/002, ký hiệu hóa đơn 42AB/18P, từ số 0052299  đến số 0052300 của  Ông Ngô Văn Thức,  mã số thuế: 4201663692,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Tổ dân phố Hòa Thuận, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


11.    Kể từ ngày 13/03/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn NC/17P, từ số 0000233  đến số 0000250 của  Công ty TNHH Nam Cường - Nha Trang,  mã số thuế: 4201234365,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Số 2 Lê Nghị, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


12.    Kể từ ngày 13/03/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn DK/16P, từ số 0000050  đến số 0000250 của  Doanh Nghiệp tư Nhân Đá Granite Diên Khánh,  mã số thuế: 4201661783,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Thôn Xuân Đông, xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


13.    Kể từ ngày 14/03/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn XH/11P, từ số 0000005  đến số 0000500 của  Công ty TNHH Một thành viên Khai thác và Vận tải Xuân Huy,  mã số thuế: 4200874281,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Thôn Khánh Thành Nam, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


14.    Kể từ ngày 18/03/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AK/11P, từ số 0068920  đến số 0068950 của  Công ty TNHH Khai Thác Thương Mại Vân Thủy,  mã số thuế: 4201729576,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  232 Hùng Vương, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


15.     Kể từ ngày 21/01/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HA/11P, từ số 0000061  đến số 0000500 của  DNTN Hùng Anh,  mã số thuế: 4200322107,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


16.    Kể từ ngày 07/03/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TL/17P, từ số 0000045  đến số 0000050 của  Công ty TNHH Cơ điện lạnh TL,  mã số thuế: 4201750916,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Thôn Bắc Vĩnh, xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


17.    Kể từ ngày 07/03/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn CR/11P, từ số 0000245  đến số 0000246  của  Công ty TNHH Xây dựng Cam Ranh,  mã số thuế: 4200436898,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  1784 Đại lộ Hùng Vương, phường Cam Phú, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


18.    Trước ngày 09/03/2019, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/002, ký hiệu hóa đơn 42AD/18P, số 0037062 của  Bà Nguyễn Thị Chúc Hạnh,  mã số thuế: 4200668151,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Tổ dân phố Phú Trung, phường Cam Phú, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


19.    Kể từ ngày 13/03/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TL/11P, từ số 0000065  đến số 0000500 của  Công ty TNHH Xây dựng Thành Liên,  mã số thuế: 4200499288,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Thôn Tân Hiệp, xã Cam Phước Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


20.    Kể từ ngày 15/03/2019, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AC/16P, từ số 0009315  đến số 0009350 của  Bà Trần Thị Bạch Trang,  mã số thuế: 4201090681,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Thôn Đại Cát 1, xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


21.    Kể từ ngày 18/03/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HP/14P, từ số 0000052  đến số 0000250 của  Công ty TNHH Cơ khí Đại Hoàng Phát,  mã số thuế: 4201600212,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Thôn Khánh Thành Nam, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


22.    Kể từ ngày 21/03/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn QT/11P, từ số 0000332  đến số 0000500 của  Công Ty TNHH Quang Tuân,  mã số thuế: 4200648684,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  97 đường Phong Châu, Đất Lành, xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.
 

.

các thông tin tiện ích