Cục thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Sáu, 15/02/2019, 23:24 [GMT+7]

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1. Theo thông báo số 431/TB-CT ngày 22/01/2019 của Cục Thuế, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Phước Thượng (Mã số thuế: 4201745909) không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký: 04 Miếu Bà, xã Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa từ ngày 18/01/2019 nhưng không khai báo với cơ quan thuế theo quy định.


2. Theo thông báo số 561/TB-CT ngày 30/01/2019 của Cục Thuế, Công ty Cổ phần Nhà Cam Ranh (Mã số thuế: 4201747455) không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký: Số 39 Bạch Đằng, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa từ ngày 28/01/2019 nhưng không khai báo với cơ quan thuế theo quy định.


3. Theo thông báo số 562/TB-CT ngày 30/01/2019 của Cục Thuế, Công ty Cổ phần G-Group (Mã số thuế: 4201736982) không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký: Số 312 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phước Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa từ ngày 28/01/2019 nhưng không khai báo với cơ quan thuế theo quy định.


4. Kể từ ngày 15/01/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn CR/11P, từ số 0000241 đến số 0000500 của Công ty TNHH Xây dựng Cam Ranh, mã số thuế: 4200436898, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 1784 Đại lộ Hùng Vương, phường Cam Phú, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


5. Kể từ ngày 15/01/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn SH/17P, từ số 0000006 đến số 0000250 của Công ty TNHH Kiến Trúc Sơn Hải, mã số thuế: 4201701147, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 99 Liên Xã, xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


6. Kể từ ngày 15/01/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn MD/11P, từ số 0000101 đến số 0000500 của Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Đoan, mã số thuế: 4200698519, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Xuân Đông, xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


7. Kể từ ngày 15/01/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TK/11P, từ số 0000381 đến số 0000500 của DNTN Xây Dựng Trung Kiên, mã số thuế: 4200738426, địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Tổ 6, thôn Trung Nam, xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


8. Kể từ ngày 16/01/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn NT/17P, từ số 0000472 đến số 0000500 của Công ty TNHH Xây dựng&Thương mại TV Nha Trang, mã số thuế: 4201661536, địa chỉ trụ sở kinh doanh: STH16.53, đường 13, khu đô thị Lê Hồng Phong II, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


9. Kể từ ngày 16/01/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn NG/11P, từ số 0000249 đến số 0000500 của Công ty TNHH Ngô Gia, mã số thuế: 4200943552, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 82 Nguyễn Chích, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


10. Kể từ ngày 18/01/2019, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AE/16P, từ số 0012817 đến số 0012850 của Bà Phạm Thị Xuân Mai, mã số thuế: 4201655476, địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Thôn Bình Thành, xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


11. Kể từ ngày 18/01/2019, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AD/17P, từ số 0002738 đến số 0002750 của Ông Lê Thanh Bình, mã số thuế: 4200738514, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Thuận Lợi, phường Ninh Hà, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


12. Kể từ ngày 18/01/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/17P, từ số 0000110 đến số 0000500 của Công ty TNHH Khách sạn Hanka, mã số thuế: 4201764524, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 95/3 đường Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


13. Kể từ ngày 18/01/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn KH/16P, từ số 0000031 đến số 0000250 của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Điện nước Khánh Hòa, mã số thuế: 4201130895, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 88 Hương Lộ, phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


14. Kể từ ngày 21/01/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn NH/18P, từ số 0000070 đến số 0000500 của Công ty TNHH Nguyễn Hiếu NT, mã số thuế: 4201739912, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 77A đường Lê Đại Hành, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


15. Kể từ ngày 21/01/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AM/11P, từ số 0000232 đến số 0000500 của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Anh Minh Vina, mã số thuế: 4201222264, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 2D Nguyễn Thị Định, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


16. Kể từ ngày 22/01/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn KN/10P, từ số 0000304 đến số 0000500 của Công ty Cổ phần Khánh Ngọc, mã số thuế: 4200643037, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ 2, thôn Trung, xã Vĩnh Ngọc, phường Phước Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


17. Kể từ ngày 25/01/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn CL/17P, từ số 0000327 đến số 0000500 của Công ty TNHH Một thành viên Cần Lợi, mã số thuế: 4200698526, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Hà Thanh, phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


18. Kể từ ngày 25/01/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn NG/11P, từ số 0000010 đến số 0000250 của HTX Nông nghiệp Ninh Giang, mã số thuế: 4200338241, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Mỹ Chánh, phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


19. Kể từ ngày 31/01/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn TV/17P, từ số 0000050 đến số 0000500 của Công ty TNHH Thủy sản Thiện Vinh, mã số thuế: 4201144880, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 44A Võ Thị Sáu, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


20. Kể từ ngày 01/02/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/16P, từ số 0000029 đến số 0000500 của Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng KMC, mã số thuế: 4201692453, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 8 Nguyễn Lộ Trạch, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


21. Kể từ ngày 01/02/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn DA/17P, từ số 0000017 đến số 0000250 của Công ty TNHH Tư vấn Đức Anh,  mã số thuế: 4201743122, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Lô 14, đường Đặng Thai Mai, khu dân cư Hòn Rớ 1, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng. 

.

các thông tin tiện ích