Cục thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Chủ Nhật, 27/01/2019, 22:26 [GMT+7]

1.    Kể từ ngày 04/01/2019, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AC/16P, từ số 0009315  đến số 0009350 của  Bà Trần Thị Bạch Trang,  mã số thuế: 4201090681,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Thôn Đại Cát 1, xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2.    Kể từ ngày 09/01/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AK/11P, từ số 0068920  đến số 0068950 của  Công ty TNHH Khai Thác Thương Mại Vân Thủy,  mã số thuế: 4201729576,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  232 Hùng Vương, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3.    Kể từ ngày 09/01/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn NV/15P, từ số 0000047  đến số 0000250 của  Công ty TNHH Xây Dựng Đô Thị Xanh Nam Việt,  mã số thuế: 4201656159,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Thôn Nghiệp Thành, xã Diên Bình, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


4.    Kể từ ngày 09/01/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/18P, từ số 0000010  đến số 0000500 của  Công ty TNHH Lion Tech Cons,  mã số thuế: 4201753882,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  70 Ngô Đến, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


5.    Kể từ ngày 09/01/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AQ/15P, từ số 0000050  đến số 0000100 của  Công ty TNHH Anh Quân Nha Trang,  mã số thuế: 4201655998,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  609 Lê Hồng Phong, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


6.    Kể từ ngày 10/01/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/003, ký hiệu hóa đơn LD/18P, từ số 0000087  đến số 0000500 của  Công ty TNHH Thiết kế & In Lê Dung,  mã số thuế: 4201517652,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  10/35 Nguyễn Thiện Thuật, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


7.    Kể từ ngày 11/01/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AH/11P, từ số 0070358  đến số 0070400 của  Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tuấn Anh Khánh Hòa,  mã số thuế: 4201647796,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Tổ dân phố Phước Đa 3, phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


8.    Kể từ ngày 11/01/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn NT/18P, từ số 0000065  đến số 0000500 của  Công ty TNHH Kim Phú Quý NT,  mã số thuế: 4201777266,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Ki ốt 28 tầng 1 Tòa nhà OC1A khu Bãi Dương, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


9.    Kể từ ngày 14/01/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn DL/17P, từ số 0000022  đến số 0000500 của  Công ty TNHH TM & DV Duy Long,  mã số thuế: 4201566240,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Số 78 đường 23/10, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


10.    Kể từ ngày 15/01/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn SH/17P, từ số 0000006  đến số 0000250 của  Công ty TNHH Kiến Trúc Sơn Hải,  mã số thuế: 4201701147,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  99 Liên Xã, xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


11.    Kể từ ngày 15/01/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn MD/11P, từ số 0000101  đến số 0000500 của  Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Đoan,  mã số thuế: 4200698519,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Thôn Xuân Đông, xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


12.    Kể từ ngày 15/01/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TK/11P, từ số 0000381  đến số 0000500 của  DNTN Xây Dựng Trung Kiên,  mã số thuế: 4200738426,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Tổ 6, thôn Trung Nam, xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


13.    Kể từ ngày 28/12/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn MH/17P, từ số 0000019  đến số 0000020 của  Công ty TNHH TM - DV - XD Minh Hiếu,  mã số thuế: 4201729375,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Tổ dân phố Phúc Sơn, phường Cam Phúc Nam, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


14.    Kể từ ngày 02/01/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/13P, từ số 0000193  đến số 0000250 của  Công ty TNHH Thương mại Hoàn Tiến Thành,  mã số thuế: 4201475593,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Tổ 7, thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


15.    Kể từ ngày 09/01/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn LT/12P, từ số 0000031  đến số 0000250 của  Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Long Thành Tây Nguyên,  mã số thuế: 4201526569,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Số 17 đường Ngô Gia Tự, thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


16.    Kể từ ngày 09/01/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn AA/16P, từ số 0000130  đến số 0000500 của  Công ty TNHH Vận tải - Thương mại KHT,  mã số thuế: 4201285546,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  18 Vĩnh Xương, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


17.    Kể từ ngày 10/01/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/11P, từ số 0000053  đến số 0000250 của  Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn và Xây dựng C.M.T,  mã số thuế: 4200735182,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  49/13/5 Núi Một, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


18.    Kể từ ngày 11/01/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn HP/15P, từ số 0000090  đến số 0000250 của  Công ty Cổ phần Xây dựng - Đầu tư Hưng Phát,  mã số thuế: 4201204138,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Số 07A Trần Quốc Toản, phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


19.    Kể từ ngày 11/01/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn NT/18P, từ số 0000087  đến số 0000500 của  Công ty TNHH Kim Phú Quý NT,  mã số thuế: 4201777266,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Ki ốt 28 tầng 1 Tòa nhà OC1A khu Bãi Dương, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


 

.

các thông tin tiện ích