Mất giấy tờ

Thứ Hai, 21/01/2019, 21:33 [GMT+7]

Mất giấy tờ

Công ty TNHH Shin Woo Tech, địa chỉ: Lô B12 KCN Suối Dầu, Suối Tân, Cam Lâm, Khánh Hòa; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4201695944, đăng ký lần đầu ngày 23/6/2016, đăng ký thay đổi lần thứ I ngày 11/4/2018 tại Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa. Vào ngày 8/1/2019 Công ty có mất Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất của Công ty TNHH Shin Woo Tech. Thửa đất số 113, tờ bản đồ số 32 (344587_2) tại khu vực Suối Dầu, Suối Tân, Cam Lâm, Khánh Hòa. Ai nhặt được báo cho Công ty theo địa chỉ trên, Công ty xin chân thành cảm ơn.

 

.

các thông tin tiện ích