10:12, 23/12/2018

Cục thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

1.    Kể từ ngày 03/12/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn QA/16P, từ số 0000016 đến số 0000250 của Công ty TNHH TM DV & SX Quang Anh, mã số thuế: 4201691650, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 579 Lê Hồng Phong, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1.    Kể từ ngày 03/12/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn QA/16P, từ số 0000016 đến số 0000250 của Công ty TNHH TM DV & SX Quang Anh, mã số thuế: 4201691650, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 579 Lê Hồng Phong, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2.    Kể từ ngày 09/12/2018, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AG/15P, từ số 0099986 đến số 0100000 của Bà Võ Thị Muộn,  mã số thuế: 8004523100, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Thuận Lợi, phường Cam Thuận, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3.    Kể từ ngày 09/12/2018, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/002, ký hiệu hóa đơn 42AB/18P, từ số 0047835  đến số 0047850 của Bà Phạm Thị Kim Đức, mã số thuế: 4200679227,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Thuận Lợi, phường Cam Thuận, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


4.    Kể từ ngày 11/12/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/17P, từ số 0000075 đến số 0000500 của Công ty TNHH Một thành viên Tổ chức Sự kiện Az, mã số thuế: 4201757284, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 58/18 Trần Mai Ninh, phường Vĩnh hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


5.    Kể từ ngày 11/12/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn VQ/14P, từ số 0000420 đến số 0000500 của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại và Xây dựng Việt Quang, mã số thuế: 4201591046, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Lô 41, hẻm 222 Lê Hồng Phong, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


6.    Kể từ ngày 11/12/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TT/11P, từ số 0000219 đến số 0000500 của Công ty Cổ phần Thành Tựu, mã số thuế: 4200789438, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 24A Nguyễn Xiển, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


7.    Kể từ ngày 03/12/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn PD/14P, từ số 0000189  đến số 0000500 của  Công ty TNHH TM DV PĐ79,  mã số thuế: 4201618019,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


8.    Trước ngày 04/12/2018, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AA/18P, từ số 0015868  đến số 0015878 của  Ông Nguyễn Quang Đảm,  mã số thuế: 4200691369,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Tổ dân phố Lộc Thành, phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


9.    Trước ngày 04/12/2018, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AA/16P, số 0040514  của  Ông Nguyễn Khắc Hiếu,  mã số thuế: 4201162216,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Tổ dân phố Trà long 2, phường Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


10.    Trước ngày 04/12/2018, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AA/18P, từ số 0015879  đến số 0015880 của  Ông Nguyễn Quang Đảm,  mã số thuế: 4200691369,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Tổ dân phố Lộc Thành, phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


11.    Kể từ ngày 05/12/2018, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AB/17P, từ số 0001244  đến số 0001250 của  Ông Trương Công Hoàng,  mã số thuế: 4201238472,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Tổ dân phố Ngô Mây, phường Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


12.    Kể từ ngày 10/12/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn VT/16P, số 0000028 của  Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Việt Tin,  mã số thuế: 4201360592,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  184B/14 Phan Chu Trinh, phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


13.    Kể từ ngày 10/12/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn VQ/14P, từ số 0000420  đến số 0000500 của  Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại và Xây dựng Việt Quang,  mã số thuế: 4201591046,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Lô 41, hẻm 222 Lê Hồng Phong, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


14.    Kể từ ngày 13/12/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TQ/10P, từ số 0000176  đến số 0000500 của  Công ty TNHH Thiên Quang,  mã số thuế: 4200700704,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Số 103B Nguyễn Trãi, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.