Cục thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Chủ Nhật, 23/12/2018, 22:42 [GMT+7]


CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1.    Kể từ ngày 03/12/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn QA/16P, từ số 0000016 đến số 0000250 của Công ty TNHH TM DV & SX Quang Anh, mã số thuế: 4201691650, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 579 Lê Hồng Phong, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2.    Kể từ ngày 09/12/2018, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AG/15P, từ số 0099986 đến số 0100000 của Bà Võ Thị Muộn,  mã số thuế: 8004523100, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Thuận Lợi, phường Cam Thuận, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3.    Kể từ ngày 09/12/2018, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/002, ký hiệu hóa đơn 42AB/18P, từ số 0047835  đến số 0047850 của Bà Phạm Thị Kim Đức, mã số thuế: 4200679227,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Thuận Lợi, phường Cam Thuận, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


4.    Kể từ ngày 11/12/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/17P, từ số 0000075 đến số 0000500 của Công ty TNHH Một thành viên Tổ chức Sự kiện Az, mã số thuế: 4201757284, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 58/18 Trần Mai Ninh, phường Vĩnh hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


5.    Kể từ ngày 11/12/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn VQ/14P, từ số 0000420 đến số 0000500 của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại và Xây dựng Việt Quang, mã số thuế: 4201591046, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Lô 41, hẻm 222 Lê Hồng Phong, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


6.    Kể từ ngày 11/12/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TT/11P, từ số 0000219 đến số 0000500 của Công ty Cổ phần Thành Tựu, mã số thuế: 4200789438, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 24A Nguyễn Xiển, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


7.    Kể từ ngày 03/12/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn PD/14P, từ số 0000189  đến số 0000500 của  Công ty TNHH TM DV PĐ79,  mã số thuế: 4201618019,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


8.    Trước ngày 04/12/2018, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AA/18P, từ số 0015868  đến số 0015878 của  Ông Nguyễn Quang Đảm,  mã số thuế: 4200691369,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Tổ dân phố Lộc Thành, phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


9.    Trước ngày 04/12/2018, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AA/16P, số 0040514  của  Ông Nguyễn Khắc Hiếu,  mã số thuế: 4201162216,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Tổ dân phố Trà long 2, phường Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


10.    Trước ngày 04/12/2018, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AA/18P, từ số 0015879  đến số 0015880 của  Ông Nguyễn Quang Đảm,  mã số thuế: 4200691369,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Tổ dân phố Lộc Thành, phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


11.    Kể từ ngày 05/12/2018, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AB/17P, từ số 0001244  đến số 0001250 của  Ông Trương Công Hoàng,  mã số thuế: 4201238472,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Tổ dân phố Ngô Mây, phường Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


12.    Kể từ ngày 10/12/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn VT/16P, số 0000028 của  Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Việt Tin,  mã số thuế: 4201360592,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  184B/14 Phan Chu Trinh, phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


13.    Kể từ ngày 10/12/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn VQ/14P, từ số 0000420  đến số 0000500 của  Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại và Xây dựng Việt Quang,  mã số thuế: 4201591046,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Lô 41, hẻm 222 Lê Hồng Phong, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


14.    Kể từ ngày 13/12/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TQ/10P, từ số 0000176  đến số 0000500 của  Công ty TNHH Thiên Quang,  mã số thuế: 4200700704,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Số 103B Nguyễn Trãi, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng. 

.

các thông tin tiện ích