10:12, 13/12/2018

Cục thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

1- Theo thông báo số 6986/TB-CT ngày 29/11/2018 của Cục Thuế, Công ty TNHH Từ Thiện Quốc Tế Nhựt Bảo Huy (Mã số thuế: 4201782971) không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký: Lô 37.40 đường 26, Lê Hồng Phong I, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa từ ngày 28/11/2018 nhưng không khai báo với cơ quan thuế theo quy định.

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1- Theo thông báo số 6986/TB-CT ngày 29/11/2018 của Cục Thuế, Công ty TNHH Từ Thiện Quốc Tế Nhựt Bảo Huy (Mã số thuế: 4201782971) không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký: Lô 37.40 đường 26, Lê Hồng Phong I, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa từ ngày 28/11/2018 nhưng không khai báo với cơ quan thuế theo quy định.


2- Theo thông báo số 7056/TB-CT ngày 04/12/2018 của Cục Thuế, Công ty TNHH Cat Tiger (Mã số thuế: 4201681437) không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký: 68 Lê Đại Hành, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa từ ngày 28/11/2018 nhưng không khai báo với cơ quan thuế theo quy định.


3- Theo thông báo số 7057/TB-CT ngày 04/12/2018 của Cục Thuế, Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Xây dựng Minh Long (Mã số thuế: 4201816998) không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký: Lô CC02, đường Thích Quảng Đức, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa từ ngày 28/11/2018 nhưng không khai báo với cơ quan thuế theo quy định.


4- Theo thông báo số 7058/TB-CT ngày 04/12/2018 của Cục Thuế, Công ty CP Thương mại và Du lịch Đông Phong Nha Trang (Mã số thuế: 4201816740) không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký: Tổ 5, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa từ ngày 28/11/2018 nhưng không khai báo với cơ quan thuế theo quy định.


5- Theo thông báo số 7121/TB-CT ngày 05/12/2018 của Cục Thuế, Công ty TNHH Hải sản Sinh học Việt Nam (Mã số thuế: 4200660427) không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký: Thôn Tân Đức, xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa từ ngày 04/12/2018 nhưng không khai báo với cơ quan thuế theo quy định.


6- Theo thông báo số 7212/TB-CT ngày 06/12/2018 của Cục Thuế, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vịnh Cam Ranh (Mã số thuế: 4201796766) không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký: Thôn Phước Trạch, xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa từ ngày 05/12/2018 nhưng không khai báo với cơ quan thuế theo quy định.


7- Theo thông báo số 7213/TB-CT ngày 06/12/2018 của Cục Thuế, Công ty TNHH Kỹ thuật Điện tử Nha Trang (Mã số thuế: 4200541980) không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký: 09 Lê Hồng Phong, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa từ ngày 30/11/2018 nhưng không khai báo với cơ quan thuế theo quy định.


8. Kể từ ngày 20/11/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AK/11P, từ số 0065077  đến số 0065100 của Công ty TNHH Minh Tuấn CL, mã số thuế: 4201465179, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Vinh Bình, xã Cam Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


9. Kể từ ngày 20/11/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TH/15P, từ số 0000201 đến số 0000250 của Công ty TNHH Tuấn Huy Cam Lâm,  mã số thuế: 4201647933, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Suối Lau 3, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


10.  Kể từ ngày 04/12/2018, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AA/18P, từ số 0015868 đến số 0015900 của Ông Nguyễn Quang Đảm, mã số thuế: 4200691369, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Lộc Thành, phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


11. Kể từ ngày 04/12/2018, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AA/16P, từ số 0040514 đến số 0040550 của Ông Nguyễn Khắc Hiếu, mã số thuế: 4201162216,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Trà long 2, phường Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


12. Kể từ ngày 04/12/2018, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AE/16P, số 0040950 của  Ông Huỳnh Văn Tâm, mã số thuế: 4200561909, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Nghĩa Lộc, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.
13. Kể từ ngày 04/12/2018, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AB/17P, từ số 0001244  đến số 0001250 của Ông Trương Công Hoàng, mã số thuế: 4201238472, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Ngô Mây, phường Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


14. Kể từ ngày 05/12/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HV/17P, từ số 0000002 đến số 0000500 của Công ty TNHH Xây dựng & Thương mại HV Nha Trang, mã số thuế: 4201668845, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Khu tái định cư VCN Phước Hải, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


15. Kể từ ngày 06/12/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn SM/16P, từ số 0000099 đến số 0000250 của Công ty TNHH Kỹ thuật Tàu biển Sao Mai, mã số thuế: 4201684357, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Vĩnh Phước, xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


16. Kể từ ngày 06/12/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn CL/17P, từ số 0000300 đến số 0000500 của Công ty TNHH Một thành viên Cần Lợi, mã số thuế: 4200698526, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Hà Thanh 2, phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


17. Kể từ ngày 06/12/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TQ/10P, từ số 0000175 đến số 0000500 của Công ty TNHH Thiên Quang, mã số thuế: 4200700704, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 103B Nguyễn Trãi, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


18. Kể từ ngày 28/11/2018, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AD/18P, từ số 0025724 đến số 0025750 của Bà Phan Thị Phương Thảo, mã số thuế: 4201673309, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Nghĩa Lộc, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


19. Kể từ ngày 29/11/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn TG/18E, từ số 0000743 đến số 0001000 của Công ty TNHH Nước Sốt Đặc Sản Việt DASAVI, mã số thuế: 4200777249, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Hòa Sơn, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


20. Kể từ ngày 29/11/2018, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AC/15P, từ số 0072763 đến số 0072800 của Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, mã số thuế: 4201613363, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Ngô Mây, phường Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


21. Kể từ ngày 30/11/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn VN/16P, từ số 0000101 đến số 0000500 của Công ty Cổ phần Đại Dương VN, mã số thuế: 4201164982, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 196 tổ 3 đường 2/4, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


22. Kể từ ngày 30/11/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AK/11P, từ số 0065077  đến số 0065100 của Công ty TNHH Minh Tuấn CL, mã số thuế: 4201465179, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Vinh Bình, xã Cam Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


23. Kể từ ngày 30/11/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/15P, từ số 0004109 đến số 0004500 của Chi nhánh Cam Ranh - Công ty TNHH Đá Hóa An 1, mã số thuế: 3600436763-005,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Tân Hiệp, xã Cam Phước Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


24. Kể từ ngày 30/11/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HL/16P, số 0000014 của Công ty TNHH Phúc Hòa Lợi, mã số thuế: 4201654715, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 53 Phan Chu Trinh, phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


25. Kể từ ngày 03/12/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn DA/17P, từ số 0000017 đến số 0000250 của Công ty TNHH Tư vấn Đức Anh, mã số thuế: 4201743122, địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Lô 14, đường Đặng Thai Mai, Khu Dân Cư Hòn Rớ 1, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


26. Kể từ ngày 05/12/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn QT/11P, từ số 0000327 đến số 0000500 của Công ty TNHH Quang Tuân, mã số thuế: 4200648684, địa chỉ trụ sở kinh doanh:  97 đường Phong Châu, Đất Lành, xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.

-