10:12, 10/12/2018

Mất giấy tờ

Tôi tên là Phạm Thị Mỹ Hiền, sinh ngày 15/4/1971, số CMND: 225035975 thường trú tại tổ 14, Võ Cang, Vĩnh Trung, Nha Trang.

Tôi tên là Phạm Thị Mỹ Hiền, sinh ngày 15/4/1971, số CMND: 225035975 thường trú tại tổ 14, Võ Cang, Vĩnh Trung, Nha Trang. Vào ngày 5/12/2018 trên đường đi từ nhà đến Văn phòng Công chứng, tôi có đánh rơi tập tài liệu trong đó có Phụ lục hợp đồng số 1, 2 ký giữa Công ty CP Đầu tư VCN và ông/bà Nguyễn Thọ Lộc/ Phạm Thị Mỹ Hiền. Ai nhặt được báo tin cho tôi theo địa chỉ trên. Tôi xin chân thành cảm ơn.