Cục thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Ba, 27/11/2018, 07:41 [GMT+7]

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1.    Kể từ ngày 18/11/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/15P, từ số 0004109  đến số 0004500 của  Chi nhánh Cam Ranh - Công ty TNHH Đá Hóa An 1,  mã số thuế: 3600436763-005,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Thôn Tân Hiệp, xã Cam Phước Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2.    Kể từ ngày 19/11/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HA/11P, từ số 0000061  đến số 0000500 của  DNTN Hùng Anh,  mã số thuế: 4200322107,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3.    Kể từ ngày 21/11/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/003, ký hiệu hóa đơn AA/17P, từ số 0000186  đến số 0000500 của  Công ty TNHH VNP,  mã số thuế: 4201196159,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  34 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


4.    Kể từ ngày 21/11/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn RB/16P, từ số 0000129  đến số 0000250 của  Công ty TNHH Đầu Tư Rùa Biển,  mã số thuế: 4201562687,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  3B Lam Sơn, phường Phước Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


5.    Kể từ ngày 23/11/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn VN/11P, từ số 0000090  đến số 0000150 của  Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Xây Dựng Việt Nhật,  mã số thuế: 4200601206,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Hẻm 115, đường 2/4, khóm Hà Phước, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


6.    Kể từ ngày 23/11/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn HP/15P, từ số 0000090  đến số 0000250 của  Công ty Cổ phần Xây dựng - Đầu tư Hưng Phát,  mã số thuế: 4201204138,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Số 07A Trần Quốc Toản, phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


7.    Kể từ ngày 13/11/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn VT/16P, số 0000027 của  Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Việt Tin,  mã số thuế: 4201360592,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  184B/14 Phan Chu Trinh, phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


8.     Kể từ ngày 16/11/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn LC/14P, từ số 0000088  đến số 0000500 của  Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Làng Cá,  mã số thuế: 4201549693,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Tổ dân phố 2 Đông Hải, phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


9.    Kể từ ngày 19/11/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn VK/11P, từ số 0000032  đến số 0001000 của  Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Vũ Khoa,  mã số thuế: 4201260326,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  1983 Hùng Vương, phường Cam thuận, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


10.    Kể từ ngày 20/11/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn TG/18E, từ số 0000652  đến số 0000742 của  Công ty TNHH Nước Sốt Đặc Sản Việt DASAVI,  mã số thuế: 4200777249,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Thôn Hòa Sơn, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


 

.

các thông tin tiện ích