Cục thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Tư, 21/11/2018, 00:19 [GMT+7]

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1. Kể từ ngày 19/11/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/17P, từ số 0002717 đến số 0004000 của Công ty TNHH Follow Me, mã số thuế: 4201696264, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 02 Lê Thành Phương, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2. Kể từ ngày 19/11/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/10P, từ số 0000143 đến số 0000500 của Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng ADC, mã số thuế: 4200451159, địa chỉ trụ sở kinh doanh: A1.26 Hai Bà Trưng, phường Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3. Kể từ ngày 20/11/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AK/11P, từ số 0065065 đến số 0065100 của Công ty TNHH Minh Tuấn CL, mã số thuế: 4201465179, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Vinh Bình, xã Cam Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


4. Kể từ ngày 20/11/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TH/15P, từ số 0000191 đến số 0000250 của Công ty TNHH Tuấn Huy Cam Lâm, mã số thuế: 4201647933, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Suối Lau 3, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


5. Kể từ ngày 21/11/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TL/11P, từ số 0000664 đến số 0001000 của Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng Tiến Lộc, mã số thuế: 4200724906, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Giải Phóng, xã Cam Phước Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


6. Kể từ ngày 09/11/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn VT/16P, số 0000026 của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Việt Tin, mã số thuế: 4201360592, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 184B/14 Phan Chu Trinh, phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


7. Kể từ ngày 12/11/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn TG/18E, từ số 0000520 đến số 0000651 của Công ty TNHH Nước Sốt Đặc Sản Việt DASAVI, mã số thuế: 4200777249,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Hòa Sơn, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


    
 

.

các thông tin tiện ích