02:11, 30/11/2018

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam thông báo mất các hồ sơ, tài liệu

  1. Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm số: 170006030311001

Quý vị tìm được hoặc đang lưu giữ hay sử dụng, xin vui lòng hoàn trả hoặc liên lạc với chúng tôi qua đường dây nóng số: (028) 3 827 8123 hoặc gửi thư theo địa chỉ:

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam

Thông báo (V/v: Mất hồ sơ, tài liệu)

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam thông báo mất các hồ sơ, tài liệu thuộc quyền sở hữu của công ty như sau:

  1. Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm số: 170006030311001

Quý vị tìm được hoặc đang lưu giữ hay sử dụng, xin vui lòng hoàn trả hoặc liên lạc với chúng tôi qua đường dây nóng số: (028) 3 827 8123 hoặc gửi thư theo địa chỉ:

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam

Lầu 21, Tòa nhà Sunwah 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM

Kể từ ngày ra thông báo, các hồ sơ, tài liệu nêu trên sẽ không có giá trị sử dụng.

Xin cảm ơn.