10:12, 09/12/2018

Cục thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

1.    Kể từ ngày 22/11/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn PD/14P, từ số 0000189 đến số 0000500 của Công ty TNHH TM DV PĐ79, mã số thuế: 4201618019, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1.    Kể từ ngày 22/11/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn PD/14P, từ số 0000189 đến số 0000500 của Công ty TNHH TM DV PĐ79, mã số thuế: 4201618019, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2.    Kể từ ngày 26/11/2018, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AC/15P, từ số 0072763 đến số 0072800 của Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, mã số thuế: 4201613363, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Ngô Mây, phường Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3.    Kể từ ngày 27/11/2018, loại hóa đơn bán hàng ký hiệu mẫu 02GTTT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AD/17P, từ số 0002738 đến số 0002750 của  Ông Lê Thanh Bình, mã số thuế: 4200738514, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Thuận Lợi, phường Ninh Hà, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


4.    Kể từ ngày 27/11/2018, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AB/18P, từ số 0050614 đến số 0050650 của Ông Võ Thành Thạnh, mã số thuế: 4201062476, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Hòa Bình, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


5.    Kể từ ngày 27/11/2018, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AD/18P, từ số 0028162 đến số 0028200 của Bà Trần Thị Như Hoa, mã số thuế: 4201561820, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Mỹ Ca, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


6.    Kể từ ngày 27/11/2018, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AD/18P, từ số 0025724 đến số 0025750 của Bà Phan Thị Phương Thảo, mã số thuế: 4201673309, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Nghĩa Lộc, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


7.    Kể từ ngày 28/11/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn DT/11P, từ số 0000392 đến số 0000500 của Công ty TNHH Kỹ thuật Điện tử Nha Trang, mã số thuế: 4200541980, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 09 Lê Hồng Phong, phường Phước Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


8.    Kể từ ngày 28/11/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/17P, từ số 0000041 đến số 0000500 của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sadolife, mã số thuế: 4201712156, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 80 đường số 2, phường Phước Tân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


9.    Kể từ ngày 27/11/2018, loại hóa đơn bán hàng ký hiệu mẫu 02GTTT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AD/17P, từ số 0002738 đến số 0002750 của Ông Lê Thanh Bình, mã số thuế: 4200738514, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Thuận Lợi, phường Ninh Hà, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


10.    Kể từ ngày 27/11/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HV/17P, từ số 0000140 đến số 0000500 của Công ty TNHH Xây Dựng Giao Thông Tân Hoàng Vũ 12, mã số thuế: 4201381377, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Tây 1, xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


11.    Kể từ ngày 27/11/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HT/11P, từ số 0000094 đến số 0000200 và từ số 0000207 đến số 0000250 của DNTN Hạp Thịnh, mã số thuế: 4201178375, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Hạp Tịnh, thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


12.    Kể từ ngày 28/11/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HK/11P, từ số 0000209 đến số 0000250 của Công ty TNHH Xây Dưng - Điện - Thương Mại Hòa Khánh, mã số thuế: 4200612127, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn 4, xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.