Cục thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Sáu, 15/02/2019, 01:01 [GMT+7]

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1. Kể từ ngày 10/01/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TH/16P, từ số 0000102 đến số 0000106 của Công ty TNHH Xây dựng Tiến Hưng SCL Cam Lâm, mã số thuế: 4201682663,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Khánh Thành Bắc, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


2. Kể từ ngày 12/01/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn NV/15P, từ số 0000047 đến số 0000250 của Công ty TNHH Xây Dựng Đô Thị Xanh Nam Việt, mã số thuế: 4201656159,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Nghiệp Thành, xã Diên Bình, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


3. Kể từ ngày 14/01/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HL/16P, từ số 0000015 đến số 0000250 của Công ty TNHH Phúc Hòa Lợi,  mã số thuế: 4201654715, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 53 Phan Chu Trinh, phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


4. Kể từ ngày 15/01/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn SH/17P, từ số 0000006 đến số 0000250 của Công ty TNHH Kiến Trúc Sơn Hải, mã số thuế: 4201701147, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 99 Liên Xã, xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


5. Kể từ ngày 16/01/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn LT/16P, từ số 0000015 đến số 0000016 của Công ty TNHH Thăng Long 79 Cam Ranh,  mã số thuế: 4201707371, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Phú Sơn, phường Cam Phú, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


6. Kể từ ngày 16/01/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HA/14P, từ số 0000012 đến số 0000250 của  DNTN Dịch vụ Du lịch Hà Anh,  mã số thuế: 4201586896, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Phước Trung, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


7. Kể từ ngày 23/01/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn NT/11P, từ số 0000227 đến số 0000229 của Công ty TNHH Nhật Tùng,  mã số thuế: 4200672817, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 413 Phạm Văn Đồng, phường Cam Thuận, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


8. Kể từ ngày 28/01/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn SM/16P, từ số 0000099 đến số 0000250 của Công ty TNHH Kỹ thuật Tàu biển Sao Mai, mã số thuế: 4201684357, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Vĩnh Phước, xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


9. Kể từ ngày 29/01/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn NT/11P, từ số 0000230 đến số 0000500 của Công ty TNHH Nhật Tùng, mã số thuế: 4200672817, địa chỉ trụ sở kinh doanh:  413 Phạm Văn Đồng, phường Cam Thuận, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


10. Kể từ ngày 29/01/2019, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AD/17P, từ số 0002738 đến số 0002750 của Ông Lê Thanh Bình, mã số thuế: 4200738514,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Thuận Lợi, phường Ninh Hà, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


11. Kể từ ngày 31/01/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn NH/18P, từ số 0000253 đến số 0000500 của Công ty TNHH Nguyễn Hiếu NT, mã số thuế: 4201739912, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 77A đường Lê Đại Hành, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


12. Kể từ ngày 31/01/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn AA/15P, từ số 0000041 đến số 0000042 của Công ty Cổ phần Thủy sản xanh Nha Trang, mã số thuế: 4200356699, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 45 đường Trường Sơn, phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


 

.

các thông tin tiện ích