10:01, 06/01/2021

Bố cáo thành lập Văn phòng công chứng Vũ Huy Du

Văn phòng Công chứng Vũ Huy Du được thành lập theo Quyết định số 2949/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa; Giấy ĐKHĐ số 14/TP-ĐKHĐ ngày 28/12/2020 do Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa cấp.

Bố cáo thành lập Văn phòng công chứng Vũ Huy Du


Văn phòng Công chứng Vũ Huy Du được thành lập theo Quyết định số 2949/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa; Giấy ĐKHĐ số 14/TP-ĐKHĐ ngày 28/12/2020 do Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa cấp.


- Địa chỉ trụ sở: Tổ Dân Phố số 2, phường Ninh Hiệp, Tx Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hòa.


- Điện thoại: 0869782068


- Công chứng viên đăng ký hành nghề tại Văn phòng Công chứng Vũ Huy Du gồm có:


1.Ông Vũ Huy Du, Trưởng Văn phòng Công chứng là Công chứng viên được bổ nhiệm theo Quyết định số 1929/QĐ-BTP ngày 08/09/2016.


2. Bà Huỳnh Đoàn Ngọc Hân, Công chứng viên hợp danh là Công chứng viên được bổ nhiệm theo Quyết định số 2174/QĐ-BTP ngày 31/10/2017


3. Bà Ngô Hoàng Dã Tường Uyên, Công chứng viên hợp danh là Công chứng viên được bổ nhiệm theo Quyết định số 108/QĐ-BTP ngày 20/01/2020.


Văn phòng Công chứng Vũ Huy Du chính thức hoạt động từ ngày 17/12/2020.