10:12, 13/12/2020

Bố cáo thành lập Văn phòng Công chứng Võ Thị Mỹ Nam

- Văn phòng Công chứng Võ Thị Mỹ Nam được thành lập theo Quyết định số 2739/QĐ-UBND ngày 12-10-2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa; Giấy ĐKHĐ số 11/TP-ĐKHĐ ngày 19-11-2020 do Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa cấp.

Bố cáo thành lập Văn phòng Công chứng Võ Thị Mỹ Nam


- Văn phòng Công chứng Võ Thị Mỹ Nam được thành lập theo Quyết định số 2739/QĐ-UBND ngày 12-10-2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa; Giấy ĐKHĐ số 11/TP-ĐKHĐ ngày 19-11-2020 do Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa cấp.


- Địa chỉ trụ sở: 12 Trần Quý Cáp, phường Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


- Điện thoại: 0258.3821.882


* Công chứng viên đăng ký hành nghề tại Văn phòng Công chứng Võ Thị Mỹ Nam gồm có:


1. Bà Trương Thị Cẩm Âu, Trưởng Văn phòng Công chứng là Công chứng viên được bổ nhiệm theo Quyết định số 04/QĐ-BTP ngày 31-4-1997.


2. Bà Nguyễn Thị Bích, Công chứng viên hợp danh là Công chứng viên được bổ nhiệm theo Quyết định số 4375/QĐ-BTP ngày 30-11-2011.


3. Bà Võ Thị Mỹ Nam, Công chứng viên hợp danh là Công chứng viên được bổ nhiệm theo Quyết định số 2412/QĐ-BTP ngày 27-11-2017.


. Văn phòng công chứng Võ Thị Mỹ Nam chính thức hoạt động từ ngày 24-11-2020.