11:11, 27/11/2020

Bố cáo thành lập Văn phòng công chứng


Văn phòng Công chứng Nguyễn Bá Huân được thành lập theo Quyết định số 2744/QĐ - UBND ngày 12/10/2020 của UBND tỉnh Khánh Hoà.

Bố cáo thành lập Văn phòng công chứng


Văn phòng Công chứng Nguyễn Bá Huân được thành lập theo Quyết định số 2744/QĐ - UBND ngày 12/10/2020 của UBND tỉnh Khánh Hoà.


Địa chỉ trụ sở: số 37 Lương Thế Vinh, Phước Long, Nha Trang, Khánh Hoà.


Điện thoại: 0258 3817 968, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số; 12/TP - ĐKHĐ  công chứng viên đăng ký hành nghề tại Văn phòng Công chứng Nguyễn Bá Huân gồm có:


1. Nguyễn Bá Huân, Trưởng Văn phòng Công chứng là CCV được bổ nhiệm theo Quyết định số 813/QĐ-UB Về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ ngày 13/04/1996.


2. Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, CCV hợp danh là CCV được bổ nhiệm theo Quyết định số 1805/QĐ - BTP ngày 26/08/2020.


. Văn phòng Công chứng Nguyễn Bá Huân chính thức hoạt động từ ngày 24/11/2020.