05:10, 26/10/2020

Bố cáo thành lập văn phòng công chứng

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG LÊ THỊ TOÀN, được thành lập theo Quyết định số 2743/QĐ-UBND ngày 12/10/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa; Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng số 10/TP-ĐKHĐ do Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 22/10/2020
 

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG LÊ THỊ TOÀN, được thành lập theo Quyết định số 2743/QĐ-UBND ngày 12/10/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa; Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng số 10/TP-ĐKHĐ do Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 22/10/2020
 
Địa chỉ trụ sở: Tổ dân phố 9, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.
 
Công chứng viên đăng ký hành nghề tại Văn phòng Công chứng Lê Thị Toàn gồm có:
 
1. Bà Lê Thị Toàn, Trưởng Văn phòng Công chứng là Công chứng viên được bổ nhiệm theo Quyết định số 2545/QĐ-BTP ngày 11/12/2017 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp cấp.
 
2. Bà Nguyễn Hoàng Dã Tường Uyên, Công chứng viên hợp danh là Công chứng viên được bổ nhiệm theo Quyết định số 108/QĐ-BTP ngày 20/01/2020.
 
Văn phòng Công chứng Lê Thị Toàn chính thức hoạt động từ ngày 28/10/2020.