Bố cáo thành lập Văn phòng Công chứng

Chủ Nhật, 20/09/2020, 21:56 [GMT+7]

Bố cáo thành lập Văn phòng Công chứng


Văn phòng Công chứng Lê Thị Kim Anh được thành lập theo Quyết định số 2105/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa; Giấy đăng ký hoạt động số 10/TP-ĐKHĐ ngày 17/9/2020 do Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa cấp.


- Địa chỉ trụ sở: 72 Lý Thánh Tôn, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


- Điện thoại: 0856222666


. Công chứng viên đăng ký hành nghề tại Văn phòng Công chứng Lê Thị Kim Anh gồm có:


1. Ông Cao Xuân Lợi, Trưởng Văn phòng Công chứng là Công chứng viên được bổ nhiệm theo Quyết định số 1113/QĐ-BTP ngày 21/5/2014.


2. Bà Lê Thị Kim Anh, Công chứng viên hợp danh là Công chứng viên được bổ nhiệm theo Quyết định số 591/QĐ-BTP ngày 23/3/2020.


3. Bà Ngô Thị Hường, Công chứng viên hợp danh là Công chứng viên được bổ nhiệm theo Quyết định số 28/QĐ-TP ngày 11/10/2001.


. Văn phòng Công chứng Lê Thị Kim Anh chính thức hoạt động từ ngày 21/9/2020.

.

các thông tin tiện ích