Bố cáo thành lập Văn phòng Công chứng

Thứ Hai, 08/06/2020, 21:42 [GMT+7]

Bố cáo thành lập Văn phòng Công chứng


Văn phòng Công chứng Nguyễn Ngọc Hùng, thôn Tân Hải, xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa được thành lập theo Quyết định số 967/QĐ-UBND ngày 27/4/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa; Giấy đăng ký hoạt động số 06/TP-ĐKHĐ ngày 26/5/2020 do Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa cấp.


Địa chỉ trụ sở: Thôn Tân Hải, xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.


Điện thoại: 0904 137 273.


Công chứng viên đăng ký hành nghề tại Văn phòng Công chứng Nguyễn Ngọc Hùng gồm có:


1. Ông Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng Văn phòng Công chứng là Công chứng viên được bổ nhiệm theo Quyết định số 2073/QĐ-BTP ngày 19/8/2013.


2. Bà Dương Thị Bích Trâm, Công chứng viên hợp danh là Công chứng viên được bổ nhiệm theo Quyết định số 1831/QĐ-BTP ngày 30/8/2016.


Văn phòng Công chứng Nguyễn Ngọc Hùng chính thức hoạt động từ ngày 3/6/2020.

.

các thông tin tiện ích