11:06, 27/06/2018

Bố cáo thành lập doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Chi nhánh Công ty TNHH DL – TM Hoàng Trà tại Nha Trang


Địa chỉ: Số 4 Trần Khánh Dư, P. Phước tân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


Điện thoại: 0258.3876339  Fax: 0258.3876239

BỐ CÁO THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP


Tên doanh nghiệp: Chi nhánh Công ty TNHH DL – TM Hoàng Trà tại Nha Trang


Địa chỉ: Số 4 Trần Khánh Dư, P. Phước tân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


Điện thoại: 0258.3876339  Fax: 0258.3876239


GCN ĐKKD số 0400412819-009 do Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 22-6-2018.


Ngành nghề kình doanh: Du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; Vận tải hành khách theo hợp đồng và khách du lịch; Nhà hàng và dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; lưu trú ngắn hạn, tổ chức hội nghị; Dịch vụ làm thủ tục xuất nhận cảnh, tư vấn du học, đại lý vé máy bay.


Chủ doanh nghiệp: Ông WU CHING HUAN