Bố cáo thành lập Văn phòng công chứng

Thứ Hai, 24/08/2020, 22:27 [GMT+7]

Bố cáo thành lập Văn phòng công chứng


Văn phòng Công chứng Nguyễn Công Khánh được thành lập theo Quyết định số 1965/QĐ-UBND ngày 04/8/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa; Giấy đăng ký hoạt động số 07/TP-ĐKHĐ ngày 14/8/2020 do Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa cấp.


. Địa chỉ trụ sở: 27C Thái Nguyên, phường Phước Tân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


. Điện thoại: 0983 775 909.


. Công chứng viên đăng ký hành nghề tại Văn phòng Công chứng Nguyễn Công Khánh gồm có: 1. Ông Nguyễn Công Khánh, Trưởng Văn phòng Công chứng là Công chứng viên được bổ nhiệm theo Quyết định số 1206/QĐ-BTP ngày 07/8/2007. Điện thoại: 0983 775 909.


2. Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Công chứng viên hợp danh là Công chứng viên được bổ nhiệm theo Quyết định số 282/QĐ-BTP ngày 17/02/2020. Điện thoại: 0905 184 195.


3. Bà Đinh Thị Ngọc Ngân, Công chứng viên hợp danh là Công chứng viên được bổ nhiệm theo Quyết định số 2413/QĐ-BTP ngày 27/11/2017. Điện thoại: 090 190 6686.


. Văn phòng Công chứng Nguyễn Công Khánh chính thức hoạt động từ ngày 07/9/2020.

.

các thông tin tiện ích