Bố cáo thành lập Văn phòng Công chứng

Thứ Năm, 17/09/2020, 22:08 [GMT+7]
Văn phòng Công chứng Trần Tiến Sâm được thành lập theo Quyết định số 2097/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa
 
- Địa chỉ trụ sở: Lô 54 đường A1, KĐT Vình Điềm Trung, Vĩnh Hiệp,  Nha Trang, Khánh Hòa.
 
- Điện thoại: 0911 225 251; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 09/TP-ĐKHĐ
 
* Công chứng viên đăng ký hành nghề tại Văn phòng Công chứng Trần Tiến Sâm gồm có:
 
1. Ông Hoàng Tuấn Anh, Trưởng Văn phòng Công chứng là CCV được bổ nhiệm theo Quyết định số 1789/QĐ-BTP ngày 24/6/2010. 
 
2. Ông Nguyễn Tiến Sâm, CCV  hợp danh là CCV được bổ nhiệm theo Quyết định số 1001/QĐ-BTP ngày 29/4/2014.
 
3. Ông Trương Ngọc Bình, CCV hợp danh là CCV được bổ nhiệm theo Quyết định số 4051/QĐ-BTP ngày 31/12/2014.
 
4. Bà Bùi Thị Thu Bình, CCV hợp danh là CCV được bổ nhiệm theo Quyết định số 684/QĐ-BTP ngày 11/5/2011.
 
. * Văn phòng Công chứng Trần Tiến Sâm chính thức hoạt động từ ngày 22/9/2020.
.

các thông tin tiện ích