11:11, 09/11/2020

Bố cáo thành lập Văn phòng Luật sư Khả Nam

1. Tên gọi đầy đủ của Văn phòng Luật sư: VĂN PHÒNG LUẬT SƯ KHẢ NAM


2. Địa chỉ trụ sở: 125 Chung cư CT5 Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa; Điện thoại: 0933137016


3. Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hiền

Bố cáo thành lập Văn phòng Luật sư Khả Nam


1. Tên gọi đầy đủ của Văn phòng Luật sư: VĂN PHÒNG LUẬT SƯ KHẢ NAM


2. Địa chỉ trụ sở: 125 Chung cư CT5 Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa; Điện thoại: 0933137016


3. Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hiền


CMND: 225 066 302; Hộ khẩu thường trú: 117 Chung cư A, Vạn Thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa


Thẻ luật sư số: 9005/LS; Ngày cấp: 05/06/2014; Là thành viên của Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa.


4. Lĩnh vực đăng ký hoạt động:


Tham gia tố tụng; Tư vấn pháp luật; Đại diện ngoài tố tụng; Thực hiện các dịch vụ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.