10:01, 06/01/2021

Bố cáo thành lập Văn phòng công chứng Võ Thị Mỹ Nam

Văn phòng Công chứng Võ Thị Mỹ Nam được thành lập theo Quyết định số 2739/QĐ-UBND ngày 12/10/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa; Giấy ĐKHĐ số 11/TP-ĐKHĐ ngày 19/11/2020 do Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa cấp.

Văn phòng Công chứng Võ Thị Mỹ Nam được thành lập theo Quyết định số 2739/QĐ-UBND ngày 12/10/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa; Giấy ĐKHĐ số 11/TP-ĐKHĐ ngày 19/11/2020 do Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa cấp.

- Địa chỉ trụ sở: 12 Trần Quý Cáp, phường Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

- Điện thoại: 0258.3821.882.

- Công chứng viên đăng ký hành nghề tại Văn phòng Công chứng Võ Thị Mỹ Nam gồm có:


1.Ông Trần Văn Toản, Trưởng Văn phòng Công chứng là Công chứng viên được bổ nhiệm theo Quyết định số 3084/QĐ-BTP ngày 17/11/2014.

2. Bà Võ Thị Mỹ Nam, Công chứng viên hợp danh là Công chứng viên được bổ nhiệm theo Quyết định số 2412/QĐ-BTP ngày 27/11/2017.

Văn phòng Công chứng Võ Thị Mỹ Nam chính thức hoạt động từ ngày 24/11/2020.