11:06, 28/06/2017

Công ty TNHH MTV Hải Phương Anh Bố cáo thành lập doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Hải Phương Anh.


Địa chỉ: 499 Trường Chinh, TDP Bãi Giếng Nam, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.


Điện thoại: 0258.3900679.

Bố cáo thành lập doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Hải Phương Anh.


Địa chỉ: 499 Trường Chinh, TDP Bãi Giếng Nam, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.


Điện thoại: 0258.3900679.


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4201727120 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 17/2/2017.


Ngành nghề kinh doanh (chính): Văn phòng Tổng Đại lý Prudential.


Vốn điều lệ: 1.000.000.000 VNĐ.


Chủ doanh nghiệp: Phạm Thị Hải Âu.