09:07, 10/07/2016

Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Cam Ranh bố cáo thành lập doanh nghiệp

Địa chỉ: 1D Nguyễn Thiện Thuật - P. Lộc Thọ - Nha Trang.


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4201692894 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 2/6/2016.


Ngành nghề kinh doanh (chính): Kinh doanh Thương mại Dịch vụ.

....

 Bố cáo thành lập doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Cam Ranh


Địa chỉ: 1D Nguyễn Thiện Thuật - P. Lộc Thọ - Nha Trang.


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4201692894 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 2/6/2016.


Ngành nghề kinh doanh (chính): Kinh doanh Thương mại Dịch vụ.


Vốn điều lệ: 3.000.000.000 VNĐ


Chủ doanh nghiệp: Trần Anh Tuấn