11:06, 30/06/2016

Bố cáo thành lập doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Phương Minh


Địa chỉ: 12/1 Dã Tượng, P. Phước Long, TP. Nha Trang.


Điện thoại:

Bố cáo thành lập doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Phương Minh


Địa chỉ: 12/1 Dã Tượng, P. Phước Long, TP. Nha Trang.


Điện thoại:


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4201693591 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 08/06/2016.


Ngành nghề kinh doanh (chính): Buôn bán đồ dùng gia đình.


Vốn điều lệ: 500.000.000 đồng


Chủ doanh nghiệp: Cao Thị Minh Hiền