12:03, 28/03/2016

Bố cáo thành lập doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Kim Nhật Trường


Địa chỉ: 48-49 Phạm Văn Đồng, P. Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4201678106 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 2/3/2016.

Bố cáo thành lập doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Kim Nhật Trường


Địa chỉ: 48-49 Phạm Văn Đồng, P. Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4201678106 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 2/3/2016.


Ngành nghề kinh doanh (chính): Nhà hàng – Khách sạn – Dịch vụ du lịch.


Vốn điều lệ: Một tỷ đồng


Chủ doanh nghiệp: Nguyễn Duy Nhật