11:01, 05/01/2016

Văn phòng Đại diện Công ty UCD tại Nha Trang – UCD Nha Trang Bố cáo thành lập doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Văn phòng Đại diện Công ty UCD tại Nha Trang – UCD Nha Trang


Địa chỉ: 176 đường Cầu Dứa - Phú Nông - Vĩnh Ngọc - Nha Trang - Khánh Hòa.


Điện thoại: 0911353898; Email: n.nguyen.vn@gmail.com

Bố cáo thành lập doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Văn phòng Đại diện Công ty UCD tại Nha Trang – UCD Nha Trang


Địa chỉ: 176 đường Cầu Dứa - Phú Nông - Vĩnh Ngọc - Nha Trang - Khánh Hòa.


Điện thoại: 0911353898; Email: n.nguyen.vn@gmail.com


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0401684741 - 001 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 28/12/2015.


Ngành nghề kinh doanh (chính)


Tư vấn thiết kế quy hoạch, lập dự án, thiết kế KT.TC


Tư vấn quản lý dự án


Tư vấn xúc tiến đầu tư


Chủ doanh nghiệp: Nguyễn Thị Hồng Diệu