10:10, 28/10/2015

Bố cáo thành lập doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Khánh Hòa


Địa chỉ: Cụm công nghiệp Diên Phú, xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4201663910 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 27/10/2015.

Bố cáo thành lập doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Khánh Hòa


Địa chỉ: Cụm công nghiệp Diên Phú, xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4201663910 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 27/10/2015.


Ngành nghề kinh doanh (chính): Sản xuất bia và mạch nha ủ bia.


Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng).


Chủ doanh nghiệp: Ông Vũ Quang Hải