11:07, 07/07/2015

Bố cáo thành lập doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Xây dựng Phượng Hoàng.


Mã số thuế: 4201648140


Ngày thành lập: 16/6/2015


Địa chỉ trụ sở: 238 Ngô Gia Tự, P. Phước Tiến, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Bố cáo thành lập doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Xây dựng Phượng Hoàng.


Mã số thuế: 4201648140


Ngày thành lập: 16/6/2015


Địa chỉ trụ sở: 238 Ngô Gia Tự, P. Phước Tiến, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.


Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng nhà các loại; xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, công trình đường sắt và đường bộ, công trình công ích…


Vốn điều lệ: 5.000.000.000 VNĐ


Người đại diện theo pháp luật của công ty:


Họ và tên: Trần Tấn Đạt                      Giới tính: Nam


Chức danh: Giám đốc


Nơi đăng ký kinh doanh: Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh khánh Hòa.