10:06, 04/06/2015

Bố cáo thành lập doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Xây dựng Ngân Hoàng


Địa chỉ: 34A Ngô Đức Kế, phường Tân Lập, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa


Điện thoại: 058.3512354


GCN ĐKKD số 4201642692 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 5-5-2015.

BỐ CÁO THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP


Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Xây dựng Ngân Hoàng


Địa chỉ: 34A Ngô Đức Kế, phường Tân Lập, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa


Điện thoại: 058.3512354


GCN ĐKKD số 4201642692 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 5-5-2015.


Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng nhà các loại


Vồn điều lệ: 1.200.000.000 đồng (Một tỷ hai trăm triệu đồng)


Chủ doanh nghiệp: Nguyễn Thị Trường My