Bố cáo thành lập doanh nghiệp

Thứ Ba, 31/03/2015, 22:39 [GMT+7]

Bố cáo thành lập doanh nghiệp


- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Tổ chức Sự kiện Sang Huy


- Địa chỉ: Tổ 13 Ngọc Thảo, phường Ngọc Hiệp, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa


- Điện thoại: 058.6521952


- GCN ĐKKD số 4201635938 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 6-3-2015.


- Ngành nghề kinh doanh (chính): Tổ chức, giới thiệu và xúc tiến thương mại.


- Vốn điều lệ: 190.000.000 (Một trăm chín mươi triệu đồng).


- Chủ doanh nghiệp: Nguyễn Hoàng Nhật Huy.
 

.

các thông tin tiện ích