11:08, 06/08/2015

Bố cáo thành lập doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại One Fire
 
Địa chỉ: 50 Lạc Long Quân - P. Phước Tân – TP. Nha Trang - Khánh Hòa.
 
Điện thoại: 0914016564
 
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4201652443 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 23-7-2015. 

Bố cáo thành lập doanh nghiệp
 
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại One Fire
 
Địa chỉ: 50 Lạc Long Quân - P. Phước Tân – TP. Nha Trang - Khánh Hòa.
 
Điện thoại: 0914016564
 
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4201652443 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 23-7-2015. 
 
Ngành nghề kinh doanh (chính): Sản xuất và kinh doanh gạo mầm.
 
Vốn điều lệ: 200.000.000 đồng
 
Chủ doanh nghiệp: Hoàng Minh Quang